INTERNET SA BAHAY

Nag-aalok kami ng pinakamahusay na mga mapagpipilian
na Internet sa Bahay na may instalasyon sa buong Japan

Alamin dito kung ano ang pinaka nababagay sa inyong pangangailangan
Bago magpatuloy pakitandaan ang mga sumusunod:

Dito sa Japan may 2 tipo ng plano na inaaalok at ang buwanang bayad ay base sa mga planong ito.

002 - Home Internet

Manshion type

Apatos, danchis or mansions

001 - Home Internet

Family type

Houses, commercial premises or offices.


Ang nag-iisang kumpanya na nag-aaalok ng isang tipo ng plano lamang ay ang NURO, na may nag-iisang presyo lamang at posible ang instalasyon sa mga bahay, commercial premises o apartments at sa ngayon ay maari lamang sa mga lugar na ito: Hokkaido, Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Gunma, Tochigi, Ibaraki , Aichi, Shizuoka, Gifu, Mie, Osaka, Kyoto, Hyogo, Shiga, Nara, Fukuoka, Saga

MGA PLANO

*Ang mga presyo ay kasama na ng provider ngunit hindi pa kasama ang tax.
logos softbanki eng - Home Internet

SPEED: 1Gbps


BUWANANG BAYAD

Manshion type ¥4,130

Family type ¥5720

• Ang instalasyon ay maaaring tumagal ng 10 hanggang 20 araw. Mula sa araw na magkaroon na at maibigay na ang eksaktong araw ng instalasyon, magpapahiram ang aming kumpanya ng isang unlimited pocket wi-fi na libre para magamit habang naghihintay ng araw ng instalasyon

• Maaaring pumili ng pagbabayad sa pamamagitan ng bank discount o pagbabayad sa combini stores.

• Ang pagkakaiba kung SA AMING KUMPANYA kayo kukuha ng internet ay kahit matapos ang instalasyon may Tagalog at English Support kayong matatanggap kung kailangan ninyo,dahil ang aming kumpanya ay representative at hindi re-seller lamang ng SoftBank

logos softbanki eng - Home Internet

SPEED: 1Gbps

BUWANANG BAYAD
Manshion type ¥3800
Family type ¥5200
* Wi-Fi optional
MGA DETALYE
•2 taon na kontrata
• Ang proseso ng instalasyon ay 10-20 na araw depende sa available na mayroon
• Installation cost: Kung ang 2 taon na kontrata ay makumpleto, ang installation cost ay lalabas na ¥0, pero kung mag-cancel bago matapos ang 2 taon, bawat natitirang buwan para sa makumpleto ang 2 taon ay may ¥1000 ay kailangang bayaran.
• Cancellation fee: ¥9500
logos nuroi  - Home Internet

SPEED 2Gbps

BUWANANG BAYAD:
¥5,200 Wi-Fi included.
MGA DETALYE
• 3 taon na kontrata
•Installation cost : Kung matapos ang 30 na buwang paggamit wala ng babayaran sa installation cost, ngunit kung mag cancel bago matapos ito, may bayad na ¥1,334 bawat buwan na natitira para sa pag kumpleto ng 30 buwan.
•Installation Duration: kailangan ng 2 beses na araw ng instalasyon ng technician. Kumunsulta sa amin.
• Cancellation fee: ¥9500
⚠ IMPORTANTE
• Sa NURO hindi maaring ilipat ang linya kung sakaling mag-lilipat sa bagong address

•Hindi maaari ang instalasyon sa Danchi o mga buildings na may mahigit sa 3 floors
250 - Home Internet
150 - Home Internet

May mga katanungan ka ba?
03-6868-4002

Todos los días de 9am a 7pm
O envianos un mensaje ahora!

Open everyday:rom 9am to 7pm
Send us a message now!

fb - Home Internet
ins - Home Internet
ws - Home Internet
fb - Home Internet
ins - Home Internet
ws - Home Internet

No products in the cart.